Turvallisemman tilan periaatteet

Vauvakuiskaajat - Doula- & perhepalvelun järjestämissä tapahtumissa ja valmennuksissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Niillä pyritään luomaan tila, jossa kaikki omalla toiminnallaan rakentavat yhdenvertaista, kunnioittavaa, luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta. Oletetaan moninaisuutta.

Kaikki ovat tervetulleita sellaisena kuin ovat

Ei tehdä oletuksia kenenkään sukupuolesta/sukupuolettomuudesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, väristä, kielestä, iästä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä, toimintakyvystä tai perheestä / ihmissuhteista. Annetaan keho- ja ruokarauha.

Otetaan uudet tiedot ennakkoluulottomasti vastaan mahdollisuutena kehittyä

  • Ei arvostella tai kyseenalaista toisten tapoja toimia tai heidän valintojaan.
  • Kuunnellaan ja opitaan. Ei pilkata, nolata, väheksytä tai syrjitä ketään omalla käytöksellä ja teoilla.

Kunnioitetaan toisen fyysistä ja psyykkistä tilaa, yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta sekä itsemäärittelyoikeutta.

  • Jokainen saa määritellä millä nimellä haluaa tulla kutsutuksi.
  • Ei kosketa ilman lupaa.
  • Jokainen saa jakaa asioistaan haluamansa määrän, ei udella.
  • Annetaan tilaa kaikille osallistua keskusteluun, ei puhuta päälle.
  • Ei yleistetä omia kokemuksia muita koskeviksi ja määritellä kokemuksia muiden puolesta.

Vaitiolovelvollisuus ehdoton

  • Kysytään lupa kuvien jakamiseen somessa.
  • Ei jaeta muiden tietoja ulkopuolisille.

Pyydetään anteeksi, jos loukataan tahallisesti tai tahattomasti

  • Jos sinulle huomautetaan jostakin, älä vähättele käytöstäsi, vaikka se olisi ollut tahatonta vaan pyydä anteeksi, pyri huomioimaan asia jatkossa. Ota huomauttaminen luottamuksen osoituksena. Sinut koetaan turvalliseksi, kun uskalletaan sanoa asiasta. Olemme kaikki erehtyväisiä, mutta tiedostamalla virheemme ja pyytämällä anteeksi voimme oppia ja kehittyä yhdenvertaisemmiksi.

Huomioidaan moninaisuus inklusiivisellä kielellä

  • Inklusiivinen puhe/kirjoitus ei sulje ketään ulkopuolelle.
  • Ei käytetä syrjiviä ja sortavia sanoja tai ilmaisuja.
  • Ei vitsailla stereotypioilla tai ihmisten ominaisuuksilla.

Tiedostetaan oma asema ja etuoikeudet

  • (Länsimaalainen) yhteiskunta on rakennettu hyvin kapealle oletukselle ihmisestä. Olet etuoikeutettu ja kuulut normiin, mikäli olet valkoinen, keskiluokkaan kuuluva tai varakas, työikäinen, kristitty, terve, vammaton, normaalipainoinen, hetero, cis-sukupuolinen mies. Mitä enemmän poikkeat normista, sen huonommassa asemassa yhteiskunnassamme olet. Ole tietoinen oletuksistasi ja ennakkoluuloistasi ja pyri tarkastelemaan mistä ne kumpuavat.

Ymmärrämme, että hyvistä aikomuksista huolimatta teemme kaikki huomaamatta oletuksia, mutta pyrimme oppimaan ja kehittymään. Mikäli kohtaamme ongelmallista kielenkäyttöä tai toimintaa, puutumme siihen jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen. Jos ei itse pysty puuttumaan, ilmoitetaan asiasta Jennalle tai Jasminille.

"Tee parhaasi mukaan siihen asti, kunnes tiedät paremmin. Sitten, kun tiedät paremmin, tee paremmin." - Maya Angelou